Logo společnosti PRIMM s.r.o.

PRIMM s.r.o.

Bezpečnostní služba

s tradicí od roku 1993

OSTRAHA FIREMNÍCH OBJEKTŮ PRO

BUDOVY
AREÁLY
OBCHODNÍ CENTRA
AKCE
STAVBY
GARÁŽE, PARKOVIŠTĚ

ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY PRO

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Víme, že každý firemní - komerční objekt vyžaduje individuální přístup. A přesně to Vám můžeme díky naší flexibilitě nabídnout.

Umíme zajistit recepční služby i v kombinaci s ostrahou. Naši zaměstnanci dokáží vystupovat reprezentativně a reagovat na vzniklé situace. Naši zaměstnanci mohou mimo jiné přebírat poštu, kontrolovat příchozí a jejich zavazadla, vydávat dočasné vstupní karty, zajišťovat administrativu a provádět testování (alkohol, omamné a psychotropní látky apod.)

Nabízíme komplexní zajištění bezpečnosti a správy budov včetně požární bezpečnosti a kontroly technických systémů.

Prostory budovy, garáží, parkovišť a dalších připojíme na vzdálený kamerový dohled včetně bezpečnostních čidel, které jsou pod nepřetržitým dohledem našeho dispečinku. Ten v případě podezření na nestandardní situaci, poplachu či incidentu vyšle zásahovou jednotku, aby fyzicky vzniklou situaci prověřili.

Pod kontrolou můžete mít také vjezd a výjezd vozidel do areálu společnosti, do garáží, na parkoviště. Zaparkovaná vozidla mohou být kromě kamerového systému pod dohledem i strážného v pravidelných obchůzkách.

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Víme, že každý firemní - komerční objekt vyžaduje individuální přístup. A přesně to Vám můžeme díky naší flexibilitě nabídnout.

Bezpečnost areálů může být zajištěna nepřetržitým dohledem kamerových systémů, čidel či pochůzkovou činností strážného.

Před vstupem/vjezdem do areálu je provedena kontrola příchozích, jejich zavazadel, detekce kovových předmětů a kontrola zdravotního stavu návštěvníka (vizuální zhodnocení, provádění testování na alkohol, omamné a psychotropní látky apod.)

Pracovník ostrahy může zajistit provoz osobních, dopravních vrátnic a současně obsluhovat bezpečnostní technologie (např. CCTV, EZS, EPS).

Celý Váš areál jsme schopni zabezpečit pomocí technologií - kamery, čidla a další. Vše může být napojeno na vzdálený dohled - našeho dispečinku. Ten v případě podezření na nestandardní situaci, poplachu či incidentu vyšle tzv. patrolu - naše zaměstnance, aby fyzicky vzniklou situaci prověřili.

Dále nabízíme nastavení kontrolních systému pro minimalizaci inventarizačních rozdílů a případných vzniků škod.

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Víme, že každý firemní - komerční objekt vyžaduje individuální přístup. A přesně to Vám můžeme díky naší flexibilitě nabídnout.

Bezpečnost OC zajišťujeme primárně dohledem nad kamerovým systémem a pochůzkovou činností strážného. Díky tomu můžeme rychle a efektivně zasáhnout přímo na místě při vzniklé situaci. Do příjezdu PČR, případně dalších složek integrovaného záchranného systému (IZS), pak celé místo zajistit. Dle rozlohy OC sestavíme tým strážných pro efektivní pokrytí dohledu nad areálem.

Dále lze OC zabezpečit pomocí čidel, které jsou 24/7 pod dohledem našeho dispečinku.

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Víme, že každý firemní - komerční objekt, společenská či kulturní akce vyžaduje individuální přístup. A přesně to Vám můžeme díky naší flexibilitě nabídnout

Na základě Vašich informací a návštěvního plánu (kdo a kam může) navrhneme řešení zabezpečení celé události. Celou dobu s Vámi budeme v kontaktu.

Nabízíme zajištění velkých sportovních a kulturních akcí s kontrolou při vstupu, dodržování pravidel a provozu. Například před vstupem/vjezdem do areálu je provedena kontrola příchozích, jejich zavazadel, detekce kovových předmětů a kontrola zdravotního stavu návštěvníka (vizuální zhodnocení, provádění testování na alkohol, omamné a psychotropní látky apod.)

V případě potřeby zajišťujeme součinnost s IZS.

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Víme, že každý firemní - komerční objekt včetně staveb vyžaduje individuální přístup. A přesně to Vám můžeme díky naší flexibilitě nabídnout.

Bezpečnost staveb může být zajištěna nepřetržitým dohledem kamerových systémů, čidel či pochůzkovou činností strážného. Náš dispečink, který vzdálený dohled koordinuje vyhodnocuje v případě podezření na nestandardní situaci, poplachu či incidentu, zda vyšle tzv. patrolu - naše zaměstnance, aby fyzicky vzniklou situaci prověřili.

Sestavíme pro Vás efektivní řešení na klíč dle Vašich potřeb - pro ochranu Vašeho majetku, bezpečí a zdraví.

Garáže a parkoviště připojíme na vzdálený kamerový dohled včetně bezpečnostních čidel, které jsou pod nepřetržitým dohledem našeho dispečinku. Ten v případě podezření na nestandardní situaci, poplach či incident vyšle zásahovou jednotku, aby fyzicky vzniklou situaci prověřila.

VYTVOŘÍME NABÍDKU
PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB

Pro poskytování našich služeb používáme moderní technologie. Více informací o technologiích a dalších službách naleznete na stránce...

Ilustrační obrázek využívaných bezpečnostních technologií

REFERENCE

KDE PŮSOBÍME?

PRAHA
OKOLNÍ KRAJE
CELÁ ČR DLE POTŘEBY
mapa působení společnosti