Logo společnosti PRIMM s.r.o.

PRIMM s.r.o.

Bezpečnostní služba

s tradicí od roku 1993

REFERENCE

Za každou společnost nejvíce řeknou její reference, proto bychom se s Vámi rádi podělili o ty naše. Napříč Českou republikou máme desítky spokojených zákazníků, jejiž zpětnou vazbu v průběhu let naleznete níže.
Referenční společnost - RoSa

REZIDENCE RoSa

2020

Společnost PRIMM pro nás zajišťuje v rámci svých služeb recepci a ostrahu již od roku 2014 a pohotovostní asistenci od roku 2015. Za uplynulé období lze hodnotit dosavadní spolupráci jako odpovídající ustanovením obchodní smlouvy.

Organizace a řízení výkonu služby, stejně jako vzájemná komunikace mezi odpovědnými pracovníky je na velice dobré úrovni a napomáhá kvalitnímu zajištění služeb recepce, ostrahy a pohotovostní asistence. Operativní, flexibilní a zodpovědný přístup vedení společnosti Primm umožňuje okamžité řešení mimořádných situací. Na nově vzniklé potřeby a problémy reaguje společnost PRIMM rychle, vstřícně a adekvátně. S přístupem zaměstnanců výše uvedené firmy jsme spokojeni, rovněž tak s kvalitou poskytovaných služeb, a proto můžeme tuto společnost pro podobné úkoly pouze doporučit.

Za Rezidenci RoSa
Eva Vitamvásová

Referenční společnost - RUBY Project Management

RUBY Project Management s.r.o.

2020

Se společností PRIMM bezpečnostní služba s.r.o. spolupracujeme na našem projektu již od samého začátku. Tato Společnost pro nás vykonává strážní službu na staveništi v centru Prahy, ale také koordinaci dopravy, kontrolu a evidenci na vjezdové vrátnici i na vrátnici pro zaměstnance. Na personální vrátnici zajišťují také chod systému ConVision a provádějí také namátkové dechové zkoušky na odhalení alkoholu. Přítomnost na stavbě zajišťují po celou dobu, tedy 24h denně. S pracovními výkony zaměstnanců společnosti PRIMM jsme spokojeni a doposud jsme neseznali žádné pochybení. Spolupráce je příkladná, nastavené procesy fungují dle našich přestav (hlášení nehod, záznamy o dechových zkouškách, porušení pravidel BOZP u zaměstnanců, atp.). Komunikace s vedením společnosti je na vysoké úrovni a na naše požadavky reagují v krátkém čase.
Společnost PRIMM bezpečnostní služba s.r.o., mohu na základě našich zkušeností, jedině doporučit.

S pozdravem
Jeff Gill

Referenční společnost - Toyota Central Europe

Toyota Central Europe - Czech s.r.o

2019

Spolupracujeme s firmou PRIMM od roku 2014. Zajišťují pro nás komplexní bezpečnostní služby, včetně fyzické ostrahy, obsluhu EPS, non-stop připojení na PCO, vzdálený kamerový dohled a služby zásahovce v případě mimořádných událostí. Oceňujeme jejich profesionalitu, kvalitní služby a spolehlivost. Naše případné požadavky a potřeby řeší rychle a k naší plné spokojenosti. Firmu PRlMM - PROPRIM GROUP můžeme doporučit jako profesionálního dodavatele komplexních bezpečnostních služeb.

Referenční společnost - ČSRU

Česká rugbyová unie

2016

Vážený pane Pejšku,

Dovolte mi, abych Vám jménem České rugbyové unie poděkoval za pomoc při organizaci utkání Česká republika vs. Barbarian F.C. I díky Vám proběhl celý zápas, který byl zároveň oslavou devadesátin českého ragby, ke všeobecné spokojenosti diváků, médií i partnerů České rugbyové unie. Velmi si Vaší pomoci vážím a doufám, že i pro Vás byl celý večer nezapomenutelný.

S přáním všeho dobrého,
Pavel Chaloupka
Prezident ČSRU

Referenční společnost - Amazon

Amazon Logistic Prague, s.r.o.

2014

Naše společnost spolupracuje se společností PRIMM bezpečnostní služba, s.r.o. od září roku 2013, kdy byla společnost PRIMM bezpečnostní služba, s.r.o. oslovena ke spolupráci na zabezpečení logistického areálu společnosti Amazon Logistic Prague, s.r.o. v Logistickém parku Dobrovíz.
Spolupráci s firmou Primm hodnotím jako úspěšnou. Primm se významně podílel na úspěšném zahájení provozu logistického skladu Amazon Logistic Prague v České republice. Společnost Primm byla v oblasti ostrahy a prevence ztrát schopna poskytnout kvalitní služby a byla schopna uspokojit naše specifické požadavky.

Na základě naší spolupráce pokládám společnost Primm bezpečnostní služba, s.r.o. za spolehlivého a profesionálního dodavatele bezpečnostních služeb a řešení.

Martin Kozlovský,
Senior PS Manager, CEE
Amazon Logistic Prague, s.r.o., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, Czech republic

Referenční společnost - Atkins a Langford

Atkins and Langford Development s.r.o.

2013

Vážený pane Pejšku,

s Vaší společností spolupracujeme dlouhodobě již od roku 1997, tedy přes 17 let a vážíme si vašeho profesionálního a osobního přístupu k řešení našich specifických provozních potřeb i mimořádných událostí.

Velice kladně hodnotíme Vaše promptní reakce při vzniku jakýchkoliv akutních požadavků či problémů.

A dále také oceňujeme neustálý progres ve zkvalitňování ostrahyv kombinaci s technickými trendy a standardy v oblasti bezpečnosti.

Jménem společnosti Atkins and Langford Development s.r.o. bych tímto dopisem chtěla společnosti Primm poděkovat za tuto perfektní spolupráci.

Anna Ježková
Jednatelka

SPOLUPRACUJEME S

Logo společnosti PROLOGIS Logo společnosti DHL Logo společnosti ROSSMANN Logo společnosti CEVA Logistics Logo společnosti TOYOTA Logo společnosti ATKINS
Logo společnosti PROLOGIS Logo společnosti DHL Logo společnosti ROSSMANN Logo společnosti CEVA Logistics Logo společnosti TOYOTA Logo společnosti ATKINS

FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Zásahové vozidlo před vrátnicí Motocrosové závody Zásahové vozidlo v terénu
Slečna recepční v rezidenci RoSa
Zásahové vozidlo na stavbě Děkovná fotografie

KDE PŮSOBÍME?

PRAHA
OKOLNÍ KRAJE
CELÁ ČR DLE POTŘEBY
mapa působení společnosti